Overview

TUEsday - 27/10/2015 19:57     In

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia được thành lập theo các Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 5-8-2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quyết định số 1051/QĐ-TTg ngày 3-7-2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia. Việc thành lập Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia thể hiện quyết tâm của Chính phủ cũng như của Bộ KH-CN trong việc tập trung các nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng lấy KH-CN và hoạt động đổi mới sáng tạo làm nền tảng, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại lễ ra mắt Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.

Với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia đi vào hoạt động là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng khoa học và các doanh nghiệp đang ngày đêm tìm kiếm các giải pháp đổi mới công nghệ nhằm phát triển các sản phẩm mới, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm và dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp cũng như của nền kinh tế.

Đối tượng hỗ trợ của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia chủ yếu là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có các hoạt động đổi mới và ứng dụng công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để đưa ra thị trường các sản phẩm, dịch vụ mới có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và biểu dương Bộ KH-CN trong thời gian qua đã tích cực, chủ động triển khai Nghị quyết số 20 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới KH-CN cũng như đưa Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia đi vào hoạt động. Thủ tướng nhấn mạnh, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia vừa là tổ chức tài chính Nhà nước, vừa là đơn vị sự nghiệp phục vụ quản lý nhà nước, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng hỗ trợ tài chính, cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh để vay vốn đối với các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới công nghệ. Qua đó thúc đẩy, hỗ trợ mạnh mẽ vấn đề đổi mới công nghệ quốc gia, nhất là đối với các doanh nghiệp Việt Nam.

Trong bối cảnh hiện nay, vấn đề đổi mới công nghệ có vai trò hết sức quan trọng, là động lực và cơ sở để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tạo ra những sản phẩm, dịch vụ mới có tính cạnh tranh cao với khu vực và thế giới. Từ đó góp phần quan trọng để phát triển nền kinh tế đất nước cũng như bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Các bài viết khác

 
National Technology Innovation Fund - NATIF.VN
Address: No. 39 Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District , Hanoi.
Phone: +84-24-3943-7130/3943-7128 Fax: +84-24-3943-7130 - natif@most.gov.vn