New notice
chính phủ
Bộ KH&CN
Advanced Search
No. Name / number / symbol About / resume Issued
1 1051/2013/QĐ-TTg

On issuing the Regulation on Organization and Operation of National Technology Innovation Fund

03/07/2013 download
2 80/2006/QH11

Technology Transfer Law

29/11/2006 download
3 120/2014/TTLT-BTC-BKHCN

Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

25/08/2014 download
4 06/2014/TT-BKHCN

Provide principles and criteria for selection of science and technology tasks belong to National technology innovation fund

25/04/2014 download
 
National Technology Innovation Fund - NATIF.VN
Address: No. 39 Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District , Hanoi.
Phone: +84-24-3943-7130/3943-7128 Fax: +84-24-3943-7130 - natif@most.gov.vn