Các nội dung trong dự án được Quỹ hỗ trợ

Thứ ba - 08/12/2015 23:48     In

Các nội dung trong dự án được Quỹ hỗ trợ:

 • Đề tài nghiên cứu
 • Chuyên gia tư vấn
 • Đào tạo cán bộ
 • Đăng ký sở hữu trí tuệ
 • Đăng ký tiêu chuẩn, chất lượng
 • Chuyển giao công nghệ
 • Sản xuất thử nghiệm 
 • Mua phần mềm, bí quyết, thông tin, quyền sử dụng, khai thác sáng chế
 • Sản xuất lô số không
 • Thiết bị đặc chủng, đặc biệt thiết bị đo, kiểm nghiệm sản phẩm hoặc trong quy trình sản xuất

Tiêu chí xét chọn:

Đối với nhóm dự án tao ra sản phẩm mới, dịch vụ mới:

 • Thị trường và thị phần rõ ràng, lộ trình phát triển thị phần;
 • Lộ trình phát triển sản phẩm, công nghệ;
 • Thuộc chuỗi giá trị hoặc thể hiện rõ chuỗi giá trị của sản phẩm;
 • Doanh nghiệp phát triển và có tác động xã hội;
 • Tăng tối thiểu 10% giá trị gia tăng của sản phẩm;
 • Có nghiên cứu khả thi, kế hoạch sản xuất và kinh doanh;
 • Có nguồn lực để triển khai dự án;
 • Hệ thống quản lý chất lượng của dự án đạt tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế theo từng chuyên ngành;
 • Bảo đảm tài chính, huy động và sử dụng vốn rõ ràng và hợp lý, báo cáo tài chính được cơ quan thuế xác nhận.

Các bài viết khác

 
Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
Địa chỉ: Số 39 Trần Hưng Đạo, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: +84-24-3943-7130/3943-7128 Fax: +84-24-3943-7130 - natif@most.gov.vn