National Technology Innovation Fund held conference to summarize the work in 2015 and orientations in 2016

SATurday - 12/12/2015 19:05    

On 12/12/2015, in Hanoi, National Technology Innovation Fund (Fund) held a conference to summarize the work report 2015 and implement the work in 2016. Deputy Minister of Science and Technology Tran Quoc Khanh has attended and chaired the conference.

Attending the conference have President of The Management Council - Prof. Hoang Van Phong; Council members; representatives of some departments of the Ministry of Science and Technology and leaders, executives of The Executive Office.

At the conference, Mr. Do Van Loc - Director of Executive Office of the Fund has reported summarizing work in 2015 and implementing plan in 2016. After officially launched on 08th Jan 2015, the Fund has urgently built the organizational structure and initially went into operation, implementation the tasks of the Fund. 

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016

2015 was the first year of implementing activities of National Technology Innovation Fund. About the organization management, the Management Council always maintains regular working with Fund's Executive Office and support Executive Office to organize activities. Được sự phê duyệt của Bộ KHCN, Quỹ đã thành lập được các phòng chuyên môn, nghiệp vụ bao gồm: Văn phòng, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Tài trợ dự án, Phòng Tài trợ đề tài, hoạt động đổi mới công nghệ, Phòng Tín dụng, Phòng Thông tin và Phát triển. Về công tác nhân sự, Quỹ đã bổ nhiệm được 03 Phó Giám đốc bắt đầu làm việc kể từ ngày 01.11.2015; bổ nhiệm 03 vị trí cán bộ là Chánh VP, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính (do Kế toán trưởng kiêm nhiệm), Trường phòng Tài trợ dự án (do 1 Phó Giám đốc kiêm nhiệm), Quỹ được Vụ Tổ chức cán bộ tạm giao 35 biên chế, 26 cán bộ đang làm việc cho Quỹ và đến cuối năm 2015 sẽ có thêm 9 người.

Về công tác xây dựng văn bản, năm 2015 đánh dấu một năm hoàn thiện các văn bản phục vụ hoạt động của Quỹ. Tiếp theo một số văn bản đã được Bộ trưởng phê duyệt thì trong năm qua, HĐQL Quỹ đã xây dựng, hoàn thiện và ban hành Quyết định số 05/QĐ-NATIF về xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Quyết định số 06/QĐ-NATIF về tiêu chí chuyên gia khoa học và công nghệ thuộc cơ sở dữ liệu chuyên gia, Quyết định số 53/QĐ-NATIF-HĐQL ngày 08/12/2015 về quy định tạm thời về hướng dẫn quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Quỹ cũng đã trình dự thảo Thông tư liên tịch Bộ Tài chính – Bộ KH&CN về cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất và bảo lãnh vay vốn, dự kiến sẽ hoàn thiện trong năm 2016.

Về công tác hướng dẫn, tiếp nhận và xét chọn các nhiệm vụ tài trợ, tính từ đầu năm 2015, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia đã thực hiện giới thiệu tại 27 tỉnh, thành phố trên cả  nước, có 3 buổi giao ban các vùng cho Giám đốc các Sở KH&CN, tại 4 trường đại học; phối hợp cùng 4 Hiệp hội nghề nghiệp và trình bày trong 3 Hội thảo khoa học tại các vùng trọng điểm để hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức KHCN đăng ký tham gia Quỹ. Tính đến nay Quỹ đã tiếp nhận 194 phiếu đề xuất nhiệm vụ; trong số đó, 91 nhiệm vụ có tính khả thi; đã tiến hành xem xét 51 phiếu đề xuất. Hội đồng tư vấn xét duyệt được 27 nhiệm vụ trong đó có 8 nhiệm vụ đang làm thủ tục xem xét, ký kết hợp đồng với Quỹ.

Ông Đỗ Văn Lộc báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ trong năm 2015

Về công tác hợp tác quốc tế, Quỹ đang đẩy mạnh cả về quy mô, hình thức và nội dung. Quỹ đã hợp tác với dự án IPP, FIRST, Quỹ KOTEC của Hàn Quốc để trao đổi, học tập kinh nghiệm xét chọn, đánh giá nhiệm vụ, kinh nghiệm vay vốn, bảo lãnh vốn và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực này. 

Đi cùng với việc hợp tác trao đổi với các Quỹ có chức năng tương tự của các nước, Quỹ NATIF cũng làm việc với các trường đại học, các Trung tâm hợp tác chuyển giao công nghệ của Đài Loan, Mỹ, Nhật Bản nhằm xây dựng mạng lưới trao đổi chuyên gia, mạng lưới hỗ trợ tìm kiếm công nghệ từ nước ngoài theo nhu cầu của các doanh nghiệp Việt Nam.

Sau khi tổng kết các kết quả đạt được trong năm 2015, Giám đốc Đỗ Văn Lộc trình bầy phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Tiếp nối những kết quả đạt được, năm 2016, Quỹ sẽ phối hợp với Bộ Tài chính hoàn tất nội dung Thông tư liên tịch hướng dẫn về cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay và bảo lãnh để vay vốn của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia. Bên cạnh đó Quỹ cũng sẽ nhanh chóng hoàn thành các thủ tục xét chọn, thẩm định, phê duyệt và ký Hợp đồng thực hiện đối với các nhiệm vụ có tính khả thi cao cũng như cấp phát kinh phí, quản lý việc triển khai thực hiện đối với các nhiệm vụ sau khi ký Hợp đồng. Trong năm 2016, Quỹ sẽ cố gắng triển khai các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ dự án, cán bộ Tài chính, đồng thời tổ chức các buổi Hội thảo, Hội nghị phổ biến, giới thiệu về Quỹ với các doanh nghiệp, nhà khoa học trên toàn quốc.

Hội nghị đã có phần thảo luận rất sối nổi với các phát biểu của thành viên Hội đồng quản lý, các ý kiến đóng góp giúp xây dựng Quỹ của các đại biểu tham dự. Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh đã ghi nhận những nỗ lực của Quỹ và đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm đầu tiên đi vào hoạt động. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2016, Thứ trưởng chỉ đạo Quỹ thực hiện các nhiệm vụ như: hoàn thiện công tác tổ chức cán bộ, bộ máy điều hành cũng như các văn bản liên quan đến hoạt động của Quỹ; đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và hoàn thiện các nhiệm vụ, dự án; tích cực tuyên truyền quảng bá về Quỹ để Quỹ có thể đến gần hơn với doanh nghiệp và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh phát biểu tại hội nghị

Kết thúc Hội nghị, Giám đốc Đỗ Văn Lộc cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo từ Thứ trưởng cũng như những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự. Giám Đốc Đỗ Văn Lộc cam kết trong năm tới, Quỹ sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra, xây dựng Quỹ ngày càng phát triển./.