“Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải quay lại phục vụ sản xuất”

Chủ nhật - 08/01/2017 21:12    

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh như vậy để nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học phải gắn với thực tiễn tại Hội nghị giao ban trực tuyến quy mô cả nước được tổ chức ngày 4/1/2016 tại Hà Nội. Hội nghị do Bộ KH&CN tổ chức với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Y tế, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam… Lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố và đại diện các sở, ban, ngành tại 63 điểm cầu trên cả nước.

alt

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh trình bày Báo cáo tổng kết công tác KH&CN năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Theo đó, những kết quả nổi bật của ngành KH&CN trong năm qua có thể kể đến như:

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về KH&CN tiếp tục được hoàn thiện với tư tưởng xuyên suốt là lấy doanh nghiệp là trung tâm của hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức quản lý các nhiệm vụ KH&CN, tạo hành lang pháp lý rộng mở, bình đẳng đối với mọi thành phần công lập, ngoài công lập, nhà khoa học Việt Nam trong nước và ở nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN.

- Các lĩnh vực KH&CN đều cùng vào cuộc, có những kết quả rõ rệt, phục vụ trực tiếp cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

- Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đã bắt đầu hình thành và đang phát triển nhanh, tạo ra một thế hệ doanh nghiệp mới, kinh doanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ và đủ năng lực tiếp cận thị trường toàn cầu. Thị trường KH&CN tiếp tục được thúc đẩy phát triển và bước đầu phát huy vai trò cầu nối, gắn kết hoạt động KH&CN với sản xuất, kinh doanh.

- Chính sách sử dụng, trọng dụng, tôn vinh cán bộ KH&CN được ban hành và bước đầu đi vào cuộc sống.

- Hoàn thiện quy định pháp luật để đẩy mạnh việc chuyển đổi tổ chức KH&CN sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; phương thức xác định, tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN tiếp tục được đổi mới, chuyển dịch theo hướng gắn trách nhiệm về kết quả cuối cùng và thực hiện cơ chế hậu kiểm.

- Các cơ chế, chính sách khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, đổi mới công nghệ đã có những tác động tích cực giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ. Việc huy động kinh phí ngoài ngân sách nhà nước để triển khai hoạt động KH&CN tiếp tục được quan tâm thực hiện.

- Công tác thông tin, truyền thông về KH&CN tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh với nhiều hình thức thông tin phong phú, góp phần đưa các cơ chế, chính sách đổi mới về KH&CN lan tỏa nhanh chóng, giúp xã hội hiểu hơn về vai trò và những đóng góp của KH&CN đối với sự phát triển của đất nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo cũng nêu lên một số tồn tại, hạn chế, gồm:

Thứ nhất, việc tổ chức và triển khai các nhiệm vụ KH&CN còn thiếu các hướng ưu tiên phù hợp, các chính sách, giải pháp mạnh mẽ để tạo đột phá trong những lĩnh vực mà Việt Nam có lợi thế. Vì vậy, chưa hình thành được các lĩnh vực KH&CN mũi nhọn, đạt trình độ tiên tiến, có khả năng cạnh tranh bình đẳng với khu vực và thế giới.

Thứ hai, cơ chế tài chính cho KH&CN đã được tháo gỡ nhưng vẫn còn bất cập và cần tiếp tục được hoàn thiện để phù hợp với đặc thù của hoạt động KH&CN. Chưa có cơ chế hấp dẫn để thu hút các nguồn lực xã hội và doanh nghiệp đầu tư cho KH&CN.

Thứ ba, chính sách trọng dụng, sử dụng cán bộ KH&CN đã được triển khai thực hiện nhưng chưa đủ mạnh để thu hút được các nhà khoa học trẻ, tài năng, nhà khoa học là người Việt Nam ở nước ngoài tham gia các nhiệm vụ KH&CN.

Thứ tư, hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và phát triển công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu còn thiếu và chưa đồng bộ dẫn đến khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Thứ năm, trình độ công nghệ của một số ngành, lĩnh vực còn khoảng cách khá xa so với các nước tiên tiến trên thế giới. Quy định để kiểm soát chuyển giao công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường còn thiếu đồng bộ và chưa chặt chẽ.

Thứ sáu, chưa thực sự huy động được có hiệu quả các nguồn lực xã hội và doanh nghiệp đầu tư cho phát triển thị trường KH&CN. Mối liên kết giữa nghiên cứu và đào tạo, giữa nghiên cứu với thị trường, giữa nhà khoa học với doanh nghiệp còn yếu.

alt

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những kết quả to lớn mà ngành KH&CN đã đạt được trong năm vừa qua. Thủ tướng cũng nhấn mạnh 4 vấn đề cần tập trung khắc phục trong thời gian tới: i) Trình độ công nghệ của nước ta còn thấp và tụt hậu so với nhiều nước trên thế giới; ii) Hiệu quả đầu tư cho KH&CN chưa cao như mong đợi vì nghiên cứu chưa gắn nhiều với thực tiễn; iii) Hoạt động của các hội đồng KH&CN còn bất hợp lý, nặng về cảm tính; iv) Hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN đã có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn những bất cập. Qua đó, Thủ tướng cũng nêu lên 4 nhóm giải pháp ngành KH&CN cần tập trung thực hiện gồm: 1) Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ những khó khăn cho phát triển KH&CN; 2) Đầu tư phát triển nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao; 3) Thu hút các nguồn lực cho phát triển KH&CN nhằm thay đổi phương thức đầu tư từ Nhà nước và doanh nghiệp với tỷ lệ 70-30 hiện nay thành 30-70; 4) Chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng cho KH&CN. Thủ tướng cũng khẳng định, Chính phủ luôn lắng nghe và sẵn sàng tìm mọi giải pháp để tháo gỡ những khó khăn của ngành KH&CN, tạo mọi điều kiện tốt nhất để KH&CN đóng góp tối đa cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.