Hội thảo khoa học “Hoạt động hỗ trợ, tài trợ của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia hướng tới các nhiệm vụ đổi mới công nghệ của doanh nghiệp” tại Nghệ An

Thứ ba - 15/12/2015 22:43    

Ngày 15/12/2015, tại Sàn Giao dịch Công nghệ và Thiết bị Nghệ An, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An và Sàn Giao dịch Công nghệ và Thiết bị tổ chức Hội thảo khoa học “Hoạt động hỗ trợ, tài trợ của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia hướng tới các nhiệm vụ đổi mới công nghệ của doanh nghiệp”. Chủ trì Hội thảo có ông Trần Quốc Thành - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ và bà Nguyễn Thị Phượng - Phó giám đốc Qũy Đổi mới công nghệ quốc gia. Tham gia hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh Nghệ An, các doanh nghiệp, các nhà sáng chế và các báo, đài của Tỉnh.

Tại Hội thảo, bà Nguyễn Thị Phượng – Phó Giám đốc Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia đã giới thiệu về mục tiêu và hoạt động của NATIF; các nhiệm vụ cũng như tiêu chí của dự án; các nội dung chủ yếu trong dự án; chuyển giao công nghệ được Quỹ tài trợ, hỗ trợ và cách thức tổ chức, thực hiện dự án. Bà Lê Thị Tuyết Ngà, Chánh Văn phòng Quỹ đã hướng dẫn lập dự án, các vẫn đề về tài chính, quy trình xin xét duyệt và các thanh quyết toán chi phí đề tài, dự án do Quỹ tài trợ. Từ phía các doanh nghiệp và nhà sáng chế đã rất hoan nghênh và nhiệt tình chào đón một mô hình tài trợ và hỗ trợ mới từ Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.

Bà Nguyễn Thị Phượng giới thiệu về mục tiêu và hoạt động của Quỹ

Đại diện Quỹ và Sàn Giao dịch đã cùng phối hợp trả lời những câu hỏi vướng mắc từ phía doanh nghiệp. Đặc biệt, những thắc mắc của các nhà sáng chế về mức hỗ trợ hoặc cho vay có thể nhận được từ Quỹ. Nhiều thắc mắc từ phía đại biểu tham dự xoay quanh vấn đề thành lập doanh nghiệp KHCN; hỗ trợ các thủ tục, cung cấp thông tin nhằm rút ngắn thời gian đi vào hoạt động của doanh nghiệp KHCN. 

Phát biểu tại hội thảo,  ông Trần Quốc Thành rất mong muốn các doanh nghiệp trong địa bàn Tỉnh sẽ thực hiện đúng cam kết với Sở KHCN trong việc tích cực đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng suất chất lượng, số lượng của sản phẩm. Ông Thành cũng cam kết, Sở KHCN Nghệ An, Sàn Giao dịch Công nghệ và Thiết bị sẽ làm cầu nối giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp trong địa bản Tỉnh tiếp cận dễ dàng hơn với nguồn vốn của Quỹ, nhằm hướng tới mục tiêu chung là tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp và đổi mới công nghệ trong lĩnh vực kinh doanh sản xuất. 

Kết thúc Hội thảo, đại diện Quỹ, bà Nguyễn Thị Phượng, cam kết sẽ tích cực hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các nhà sáng chế không chỉ về mặt tiếp cận nguồn vốn của Quỹ, mà còn hỗ trợ việc tìm kiếm thông tin, tiếp cận cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực cấp bằng sáng, cấp bằng sở hữu trí tuệ, v.v… Nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận thông tin, thủ tục để rút ngắn thời gian thành lập các doanh nghiệp KHCN, không bỏ lỡ cơ hội, đưa doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao thị trường và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế.