Hội đồng Chính sách KH&CN Quốc gia: Phiên họp tổng kết nhiệm kỳ 2012-2016

Chủ nhật - 18/06/2017 22:51    

Ngày 16/6/2017, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hoàng Văn Phong, Hội đồng Chính sách KH&CN Quốc gia đã tổ chức Phiên họp tổng kết nhiệm kỳ 2012-2016 nhằm điểm lại các chương trình hoạt động của Hội đồng trong hơn 4 năm qua, đồng thời đề xuất phương hướng hoạt động của Hội đồng trong nhiệm kỳ 2017-2022.

alt

Với 39 thành viên thuộc các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội - khoa học chính trị, Kinh tế - tài chính, Khoa học - Kỹ thuật, Y sinh, Hội đồng Chính sách KH&CN Quốc gia nhiệm kỳ 2012-2016 đã tập trung đóng góp ý kiến cho các nội dung thuộc Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết 20 của BCH Trung ương Đảng về phát triển KH&CN, cụ thể hóa vào việc xây dựng Luật KH&CN sửa đổi năm 2013 và triển khai Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020; Nghiên cứu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách phát triển tiềm lực KH&CN, phát triển thị trường công nghệ gắn liền với đổi mới sáng tạo, trong đó tập trung vào phát triển nhân lực KH&CN, đổi mới chính sách đầu tư và cơ chế tài chính cho hoạt động KH&CN, khởi nghiệp và phát triển các doanh nghiệp KH&CN; Xác lập sứ mệnh, vai trò, vị trí, nhiệm vụ của KH&CN đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đối với quá trình hội nhập quốc tế, cụ thể hóa đường lối và lộ trình công nghiệp hóa theo hướng hiện đại đối với các ngành kinh tế trọng điểm nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung, từ đó có được những tư vấn ở tầm vĩ mô mang tính chiến lược. Cụ thể, Hội đồng đã đóng góp ý kiến theo yêu cầu cho khoảng 30 văn bản quy phạm pháp luật, các thông tư, quyết định của các bộ/ngành, địa phương; tổ chức 7 Phiên họp toàn thể, 19 hội thảo, tọa đàm khoa học theo các chủ đề phục vụ chức năng tư vấn về đổi mới chính sách; tổ chức 21 đoàn công tác khảo sát thực tiễn tại nhiều địa phương nhằm trao đổi, đóng góp các giải pháp hỗ trợ và thúc đẩy quá trình ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển sản xuất - kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội…
Tại Phiên họp tổng kết, các đại biểu đã nhất trí với Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Hội đồng nhiệm kỳ 2012-2016, đồng thời đề xuất: Trong giai đoạn tới, Hội đồng nên có các nghiên cứu về vấn đề chính sách cho các hoạt động KH&CN trong doanh nghiệp; nghiên cứu về vấn đề ý thức xã hội, ý thức thời đại, tác động của môi trường đối với phát triển kinh tế, vấn đề phát triển nông nghiệp công nghệ cao; giải quyết được vấn đề quản lý KH&CN theo hướng tiếp cận quản lý đầu ra, sản phẩm cuối cùng; vấn đề phát triển nguồn nhân lực để đảm bảo phù hợp với cuộc cách mạng 4.0…
Phát biểu tại Phiên họp, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh bày tỏ lòng tri ân đối với công sức, tâm huyết và những đóng góp của các thành viên Hội đồng trong việc tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ những vấn đề về chính sách KH&CN và những đóng góp trực tiếp cho ngành KH&CN, tư vấn các chính sách KH&CN để đưa KH&CN phục vụ kinh tế - xã hội. Bộ trưởng mong rằng, trong nhiệm kỳ tới, Hội đồng tiếp tục có những đóng góp thiết thực về các vấn đề chính sách KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.