Phiên họp thường kỳ Hội đồng quản lý Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia.

Thứ hai - 25/09/2017 14:29    

Ngày 15/9/2017 tại Trụ sở Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, 39 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Hội đồng quản lý Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết và đánh giá các hoạt động của Quỹ trong thời gian từ năm 2016 – 2017, đồng thời trao đổi, xây dựng chiến lược, phương hướng hoạt động của Quỹ trong thời gian tới.

Tham dự phiên họp có Thứ trưởng Trần Văn Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ; các thành viên trong Hội đồng quản lý Quỹ; Ban giám đốc Điều hành Quỹ, cùng các cán bộ chủ chốt là các Trưởng và Phó các Phòng ban chức năng trong Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia.

Tại cuộc họp, TS. Nguyễn Đình Bình,  Giám đốc Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia đã báo cáo tổng kết các hoạt động của Quỹ, bao gồm: Công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản hướng dẫn về quy trình quản lý nhiệm vụ và tài chính, các hoạt động chuyên môn của Quỹ, một số công tác khác như thông tin phát triển và hợp tác quốc tế của Quỹ.

Toàn cảnh Phiên họp thường kỳ hội đồng quản lý Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

Từ khi ra mắt và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 01 năm 2015 đến nay, được sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ; Hội đồng quản lý Quỹ, cùng với sự hỗ trợ của các đơn vị chức năng trong và ngoài Bộ, Quỹ đã khẩn trương đi vào xây dựng bộ máy quản lý, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và nghiệp vụ của Quỹ. Sau gần hai năm đi vào hoạt động và phát triển, Quỹ đã và đang đẩy nhanh hoạt động “kích cầu” công nghệ nhằm nâng cao chất lượng của các dự án, đề tài đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp. Ngoài ra, Quỹ cũng đã rất cú trọng đến công tác hợp tác, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ trong Quỹ; nhằm kịp thời đáp ứng với sự gia tăng về khối lượng cũng như chất lượng, hiệu quả công việc của bộ máy điều hành.

Tại phiên họp, có nhiều ý kiến đóng góp từ các Lãnh đạo Hội đồng quản lý Quỹ và các thành viên tham gia. Về tổng thể, các ý kiến đóng góp tập trung vào một số vấn đề như sau: Những khó khăn bất cập trong công tác xét chọn nhiệm vụ, cần giảm thiểu các thủ tục trong quy trình xét chọn, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp tiếp cận và nộp đề xuất đề tài và dự án; khó khăn trong cơ chế tài chính liên quan đến hoạt động cho vay và hỗ trợ vốn vay; một số kiến nghị sửa đổi một số điểm của các Thông tư liên tịch đang áp dụng tại Quỹ, để cho phù hợp với thực tiễn hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ và sản xuất kinh doanh bằng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến tại các doanh nghiệp.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng phát biểu tại phiên họp

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Đồng chí Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ đã tổng kết và cho ý kiến chỉ đạo các phương hướng và kế hoạch hoạt động trong thời gian tới.  Thứ trưởng Trần Văn Tùng đánh giá cao tinh thần và những nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên đã phấn đấu thúc đẩy các hoạt động của Quỹ trong thời gian qua, đồng thời cũng đưa ra một số chỉ đạo kế hoạch thời gian tới tập trung vào một số vấn đề trọng tâm như sau: (1) Tập trung rà soát, sửa đổi và hoàn thiện các Quy định nội bộ, giúp làm tinh gọn, đầy đủ và chính xác, giảm thiểu số lượng các bước trong quy trình xét chọn nhiệm vụ; (2) Đẩy nhanh các tiến độ rà soát, thẩm định và ký hợp đồng dự án cho doanh nghiệp, đồng thời Quỹ cũng cần phải trú trọng đào tạo và nâng cao năng lực cán bộ trong toàn Quỹ; (3) Xây dựng và thúc đẩy các chương trình hợp tác quốc tế, học hỏi kinh nghiệm của các nước tiên tiến trong vấn đề tài trợ và hỗ trợ các doanh nghiệp về nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ.