Hội thảo khoa học: Đổi mới công nghệ. Vai trò của doanh nghiệp, Tổ chức khoa học & công nghệ và Cơ quan quản lý

Thứ năm - 26/10/2017 03:06    

Nhằm làm rõ thực trạng và giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam đổi mới công nghệ. Ngày 26 tháng 10 năm 2017 tại khách sạn Công đoàn số 14 Trần Bình Trọng, Quỹ đổi mới công nghệ đã tổ chức hội thảo với chủ đề “Đổi mới công nghệ. Vai trò của doanh nghiệp, Tổ chức khoa học & công nghệ và Cơ quan quản lý”.

Hội thảo diễn ra với mục đích góp phần thúc đẩy hoạt động đổi mới công nghệ thông qua sự hợp tác giữa các chủ thể là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tổ chức khoa học và công nghệ, và các cơ quan quản lý nhà nước. Tại hội thảo cũng có những trao đổi, hướng dẫn các đơn vị chủ trì xây dựng và hoàn thiện hồ sơ ký hợp đồng, và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau khi ký hợp đồng.

Toàn cảnh hội thảo khoa học

Tham dự hội thảo có Ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ KH&CN, Chủ tịch hội đồng quản lý Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia; Ông Hoàng Văn Phong, Chủ tịch Hội đồng chính sách KHCN, Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ; Ông Nguyễn Đình Bình, giám đốc Quỹ; các phó giám đốc cùng đại diện các phòng chức năng của Quỹ. Ngoài ra, hội thảo cũng thu hút được rất đông các tổ chức, cá nhân, các bộ ban nghành tới dự và các doanh nghiệp đang có nhiệm vụ tham gia với Quỹ, các doanh nghiệp quan tâm có nhu cầu đổi mới công nghệ.

Ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ KH&CN, Chủ tịch hội đồng quản lý Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia phát biểu tại hội thảo

Hội thảo được chia làm 2 phiên họp; phiên buổi sáng là các báo cáo trình bày trao đổi về vai trò và trách nhiệm giữa chủ thể là tổ chức KH&CN, cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp. Phiên họp buổi chiều là các báo cáo hướng đẫn doanh nghiệp có nhiệm vụ đã được thẩm định tham gia với Quỹ, tại đây có những hướng dẫn doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ sau khi ký hợp đồng. Hướng dẫn các thủ tục tài chính từ quy trình, các vướng mắc khó khăn liên quan đến giải ngân khi thực hiện triển khai nhiệm vụ.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ đã khẳng định vai trò trung tâm của doanh nghiệp trong đổi mới KH&CN góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua việc hình thành các Quỹ phát triển KH&CN, Qũy đổi công nghệ quốc gia, các Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ từ quy mô quốc gia đến quy mô địa phương, các chương trình quốc gia thuộc các Bộ ngành. Điều này thể hiện quyết tâm của Chính phủ Việt Nam cũng như của  các Bộ, ngành trong việc tập trung nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng lấy KH&CN và hoạt động đổi mới sáng tạo làm nền tảng, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Ông Nguyễn Đình Bình, giám đốc Quỹ

 Ông Tạ Việt Dũng, Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ trình bày tham luận tại Hội thảo

Trong phát biểu trình bày tại Hội thảo, Giám đốc Nguyễn Đình Bình đã nêu rõ vai trò của việc đổi mới công nghệ trong việc gia tăng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp và thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay. Nó giúp doanh nghiệp nâng cao trình độ, năng lực công nghệ và là yếu tố then chốt quyết định sự phát triển bền vững của nền kinh tế dựa trên nền tảng công nghệ. Và thực trạng cho thấy tỷ trọng đầu tư cho khoa học và công nghệ (KH&CN) của doanh nghiệp rất thấp và tập trung vào các doanh nghiệp lớn. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa hầu như chưa tham gia vào hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D). Do đó việc kết nối hỗ trợ giữa Nhà nước, các chuyên gia, các tổ chức khoa học và công nghệ là cần thiết để đẩy nhanh tiến trình ĐMCN của doanh nghiệp. Quỹ đổi mới công nghệ đã trở thành một mắt xích quan trọng trong việc kết nối đó.