Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

Thứ bảy - 27/07/2013 23:38     In

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.

Theo đó, Quỹ có nhiệm vụ tổ chức xét chọn nhiệm vụ, dự án KH&CN để Quỹ tài trợ, cho vay. Xây dựng quy định về hỗ trợ tài chính và quyết định mức hỗ trợ tài chính một cách minh bạch; kiểm tra, quản lý quá trình triển khai thực hiện và tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, dự án KH&CN được Quỹ hỗ trợ tài chính.

Đồng thời, Quỹ có quyền đình chỉ việc tài trợ, cho vay hoặc thu hồi kinh phí đã tài trợ, cho vay khi phát hiện tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ, dự án KH&CN vi phạm các quy định về sử dụng vốn của Quỹ.

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia hỗ trợ vốn cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ - Ảnh minh họa

Bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ gồm Hội đồng quản lý Quỹ, Cơ quan điều hành Quỹ và Ban kiểm soát Quỹ.

Trong đó, Hội đồng quản lý Quỹ gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên. Hội đồng có 9 đến 11 thành viên là các nhà khoa học, nhà quản lý và đại diện tổ chức của doanh nghiệp, hoạt động theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm theo nhiệm kỳ 5 năm.

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia có vốn 1.000 tỷ đồng

Theo Quyết định, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng do ngân sách Nhà nước về hoạt động KH&CN cấp. Quỹ được cấp vốn bổ sung hằng năm từ ngân sách Nhà nước để đạt tổng mức vốn điều lệ của Quỹ.

Quỹ được sử dụng đến 50% vốn ngân sách Nhà nước cấp để thực hiện các hình thức hỗ trợ lãi suất vay, cho vay ưu đãi, bảo lãnh để vay vốn.

Quỹ tài trợ một phần hoặc toàn bộ chi phí cho các nhiệm vụ, dự án: Nghiên cứu phát triển công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, công nghệ cao của doanh nghiệp; ươm tạo công nghệ; sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới; chuyển giao công nghệ, hoàn thiện, sáng tạo công nghệ để phục vụ sản xuất sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm, sản phẩm quốc gia…

Bên cạnh đó, Quỹ cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay vốn, bảo lãnh vốn vay đối với các nhiệm vụ, dự án như chuyển giao công nghệ được khuyến khích quy định tại Điều 9 của Luật Chuyển giao công nghệ; ươm tạo doanh nghiệp KH&CN; phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệpKH&CN; chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

 

Theo Chinhphu.vn, 7/2013

Các bài viết khác

 
Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
Địa chỉ: Số 39 Trần Hưng Đạo, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: +84-24-3943-7130/3943-7128 Fax: +84-24-3943-7130 - natif@most.gov.vn