• Tầm nhìn

  Chương trình đổi mới công nghệ mang quốc gia tạo động lực, định hướng và thúc đẩy tốc độ, hiệu quả đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp, các ngành, các khu vực kinh tế và các...

 • Đối tác quốc tế

  Center of Industry Accelerator and Patent Strategy, National Chiao Tung University

 • Đối tác trong nước

 • Dự án, đầu tư mua sắm công

  Danh mục các Dự án, đầu tư mua sắm công năm 2015, gói thầu Mua bàn, ghế làm việc, tủ tài liệu (Số báo 238 ngày 14/12/2015)

 • Ban kiểm soát Quỹ

  Ban Kiểm soát Quỹ có từ 3 đến 5 thành viên gồm Trưởng ban, phó Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng Quản lý Quỹ bổ nhiệm, miễn nhiệm.

 • Cơ quan điều hành

  The Executive Office includes a director, deputy directors, specialized divisions and representative offices.

 • Chức năng nhiệm vụ

 • Giới thiệu chung

  Giới thiệu chung

  Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia được thành lập theo các Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 5-8-2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quyết định...

 • Cơ cấu tổ chức

  Hội đồng quản lý Quỹ là các nhà khoa học, nhà quản lý hoạt động kiêm nhiệm theo nhiệm kỳ 05 năm. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các uỷ viên Hội đồng Quản lý Quỹ do Bộ trưởng Bộ Khoa học...

 • Quá trình phát triển

  Quá trình phát triển

  Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (Tên giao dịch quốc tế là National Technology Innovation Fund, viết tắt là NATIF). Được thành lập theo Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm...

 
Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
Địa chỉ: Số 39 Trần Hưng Đạo, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: +84-24-3943-7130/3943-7128 Fax: +84-24-3943-7130 - natif@most.gov.vn