Cơ quan điều hành

Thứ ba - 27/10/2015 20:13     In

BAN GIÁM ĐỐC

 

Giám Đốc : NGUYỄN ĐÌNH BÌNH

Email: ndbinh@most.gov.vn

 

Phó Giám Đốc: NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

Email: phuongnt@most.gov.vn

 

 Phó Giám Đốc: NGUYỄN THÀNH HUY 

Email: huynt@most.gov.vn

 

Văn phòng Quỹ (phòng 319) - SĐT: 04.39437130 - Fax: 0439437130

 

Lê Thị Tuyết Ngà

Chánh văn phòng

Email: le_ngatuyet@yahoo.com

 

Phạm Thị Việt Hạnh

Chuyên viên

       Email: hanhptv90@gmail.com

Hoàng Lê Minh

Chuyên viên

Email: hlminh@most.gov.vn

 

Trịnh Quốc Hòa

Chuyên viên

Email: hoatq@most.gov.vn 

 

Hoàng Văn Trung

Chuyên viên

Email: trunghv@most.gov.vn

 

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính (Phòng 320) - SĐT: 04.39437129

Nguyễn Thị Hải Yến

Kế toán trưởng

Email: ntyen@most.gov.vn

 

Trần Thu Hiền

Chuyên viên

Email: hientt@most.gov.vn

 

Phạm Thị Hồng

Chuyên viên

Email: pthong@most.gov.vn

 

Nguyễn Mạnh Dũng

Chuyên viên

Email: nmdung@most.gov.vn

 

Nguyễn Văn Dũng

Chuyên viên

Email: nvdung@most.gov.vn

 

Nghiêm Minh Thanh

Chuyên viên

 Email: thanhmn@most.gov.vn 

Phòng Thông tin - Phát triển (Phòng 318) - SĐT: 04.39437128

Nguyễn Văn Tăng

Trưởng phòng

Email: nvtang@most.gov.vn

Nguyễn Thị Mai

Phó Phòng

Email: ntmai@most.gov.vn

Phùng Gia Nguyên

Chuyên viên

Email:  pgnguyen@most.gov.vn

Phạm Thành Hưng

Chuyên viên

Email: pthung@most.gov.vn

 

 

 

 

Phòng Tài trợ dự án (Phòng 317) - SĐT: 04.36320770

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Thịnh

Trưởng phòng

Email: @most.gov.vn

 

Nguyễn Xuân Hoa

Chuyên viên

  Email: nxhoa@most.gov.vn     

 

Đặng Thị Xuân Yến

Chuyên viên

Email: dtxyen@most.gov.vn

 

Nguyễn Đức Thọ

Chuyên viên

Email: thondcms@gmail.com

 

Hồ Thanh Nga

Chuyên viên

Email: thanhngadkh@gmail.com

 

Phạm Chí Hòa

Chuyên viên

Email: pchoa@most.gov.vn

Phòng Tài trợ đề tài, hoạt động đổi mới công nghệ (Phòng 316) - SĐT: 04.39437128

Chử Đức Hoàng

Phó Phòng

Email: hoangcd@most.gov.vnPhùng Thu Nguyệt

Phó Phòng

Email: ptnguyet@most.gov.vn

Nguyễn Kiêm Toàn

Chuyên viên

Email: nktoan@most.gov.vn

 

Nguyễn Thị Hằng

Chuyên viên

Email: Hangnt@techfair.vn

 
Phòng Tín dụng (Phòng 316)

Phạm Quang Trí

Trưởng phòng

Email: pqtri@most.gov.vn

Đinh Thị Huyền Trang

Chuyên viên

Email: Dthtrang@most.gov.vn

 

 

Các bài viết khác

 
Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
Địa chỉ: Số 39 Trần Hưng Đạo, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: +84-24-3943-7130/3943-7128 Fax: +84-24-3943-7130 - natif@most.gov.vn