Dự án, đầu tư mua sắm công

Thứ ba - 27/10/2015 20:14     In

Số TBMT 20151205532   -   00 Ngày đăng tải  14/12/2015 07:40
 Loại thông báo Thông báo thực Lĩnh vực thông báo  Hàng hóa
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Gói thầu Mua bàn, ghế làm việc, tủ tài liệu (Số báo 238 ngày 14/12/2015)
 Thuộc dự án “Dự án tăng cường trang thiết bị năm 2015” cho Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
 Nguồn vốn Ngân sách nhà nước
 Bên mời thầu Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh rút gọn ( Chọn nhà thầu trong nước & quốc tế )
 Thời gian bán HSMT từ 16/12/2015 - 08:30 Đến ngày  22/12/2015 - 04:00
 Địa điểm Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, 39 Trần Hưng Đạo, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Điện thoại/Fax: 043.9437130
 Giá bán 0 VND
  Thời điểm mở thầu  - 
 Hồ sơ mời thầu  
 Phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ
 Số tiền đảm bảo 0 VNĐ
 Số tiền bằng chữ Không đồng
 Thời gian thực hiện hợp đồng 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
 Nội dung chính của gói thầu Tăng cường trang thiết bị bàn ghế, tủ làm việc cho lãnh đạo và nhân viên trong Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

Các bài viết khác

 
Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
Địa chỉ: Số 39 Trần Hưng Đạo, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: +84-24-3943-7130/3943-7128 Fax: +84-24-3943-7130 - natif@most.gov.vn