Tầm nhìn

Thứ hai - 01/02/2016 00:38     In

Chương trình đổi mới công nghệ mang quốc gia tạo động lực, định hướng và thúc đẩy tốc độ, hiệu quả đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp, các ngành, các khu vực kinh tế và các vùng miền trong cả nước.

Các bài viết khác

 
Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
Địa chỉ: Số 39 Trần Hưng Đạo, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: +84-24-3943-7130/3943-7128 Fax: +84-24-3943-7130 - natif@most.gov.vn