Hội thảo 5

VCCI

Hội thảo Hà Tĩnh 2

Hội thảo 4

Hội thảo 3

Hội thảo 2

Hội thảo 1

Hội thảo HCM 6

Hội thảo HCM 5

Hội thảo HCM 3

Hội thảo HCM 4

Hội thảo HCM 2

Hội thảo HCM 1

Hội Thảo Hà Tĩnh

Hội thảo Nghệ An 5

Hội thảo Nghệ An 4

Hội thảo Nghệ An 3

Hội thảo Nghệ An 2

Hội thảo Nghệ An 1
 
Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
Địa chỉ: Số 39 Trần Hưng Đạo, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: +84-24-3943-7130/3943-7128 Fax: +84-24-3943-7130 - natif@most.gov.vn