Ký kết MOU với KOTEC...

Ký kết MOU với KOTEC...

Ký kết MOU với KOTEC...

Ký kết MOU với KOTEC...

Ký kết MOU với KOTEC...

Ký kết MOU với KOTEC...

Hội thảo IBM 14/3/16...

Hội thảo IBM 14/3/16...

Hội thảo IBM 14/3/16...

Hội thảo IBM 14/3/16...

Hội thảo Đức 4

Hội thảo Đức 3

Hội thảo Đức 2

Hội thảo Đức 1
 
Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
Địa chỉ: Số 39 Trần Hưng Đạo, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: +84-24-3943-7130/3943-7128 Fax: +84-24-3943-7130 - natif@most.gov.vn