Thông báo mới
chính phủ
Bộ KH&CN
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : 171/QĐ-TTg
Về việc / trích yếu

Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Ngày ban hành 26/01/2016
Loại văn bản / tài liệu TTg
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn bản khác
Xem : 8730 | Tải về : 789 Tải về
Nội dung chi tiết

Ngày 27.1.2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 171/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó, việc quy hoạch nhằm mục tiêu: Sắp xếp, kiện toàn và đẩy mạnh tái cấu trúc để nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của tổ chức KH&CN công lập, đến năm 2030 giảm khoảng 30% số lượng tổ chức; Tập trung đầu tư phát triển các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực KH&CN ưu tiên, trọng điểm mà Việt Nam có thế mạnh để đến năm 2020 có khoảng 15 tổ chức, đến năm 2030 có khoảng 30 tổ chức KH&CN công lập đạt trình độ khu vực và thế giới; Đến năm 2020, khoảng 55% cán bộ nghiên cứu của tổ chức KH&CN công lập có trình độ thạc sỹ trở lên, trong đó ít nhất 20% là tiến sỹ; đến năm 2030, khoảng 70% cán bộ nghiên cứu của tổ chức KH&CN công lập có trình độ thạc sỹ trở lên, trong đó ít nhất có 30% là tiến sỹ. Quyết định cũng nêu rõ nội dung quy hoạch trong các giai đoạn 2016-2020, 2021-2030 cũng như các giải pháp thực hiện (bao gồm giải pháp về cơ chế, chính sách; về tổ chức và hoạt động; về nhân lực KH&CN; giải pháp về đầu tư và tài chính).

 
Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
Địa chỉ: Số 39 Trần Hưng Đạo, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: +84-24-3943-7130/3943-7128 Fax: +84-24-3943-7130 - natif@most.gov.vn