Thông báo mới
chính phủ
Bộ KH&CN
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Hướng dẫn xây dựng thuyết minh dự án (TEKES)
Về việc / trích yếu

Hướng dẫn viết đề xuất dự án chung

Ngày ban hành 15/10/2016
Loại văn bản / tài liệu Văn bản do Quỹ ban hành
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 9253 | Tải về : 377 Tải về
Nội dung chi tiết

 

 

 

 

 

Hướng dẫn viết đề xuất dự án chung
 

 

Đề xuất dự án hợp tác cần mô tả ngắn gọn nội dung chính của dự án, mục tiêu tiến độ thời gian, ngân sách và nguồn lực. Bao gồm những nội dung sau:

 

1.     Tính cấp thiết

 

Nêu tính cấp thiết của dự án? Nêu rõ những vấn đề, hoặc khách hàng hoặc nhu cầu của thị trường cần được giải quyết?

 

Nêu thực trạng về nhận thức hay tình hình thị trường hiện nay? Những thay đổi mà dự án dự kiến mang lại? Mô tả những kết quả đã đạt được, ví dụ nghiên cứu, R & D, nghiên cứu khả thi hoặc của nghiên cứu sơ bộ khác đã được thực hiện. Khách hàng tiềm năng của bạn là ai? Tiềm năng như thế nào? Nhu cầu thị trường được xác định và xác minh bằng những phương thức nào?

 

2.     Tiếp cận và đổi mới sáng tạo. Mục tiêu của dự án

 

Những bài học thực tiễn tốt nhất hiện nay là gì? Nêu những hạn chế hiện có? Nêu ý tưởng? Lập biểu  đồ, sơ đồ và bảng biểu để giúp mô tả sự đổi mới sáng tạo.

 

Mô tả cụ thể nhất có thể các kết quả dự kiến của dự án. Nêu những giải pháp, sản phẩm, dịch vụ và / hoặc kiến thức sẽ được phát triển từ dự án? Nêu tiềm năng thương mại hóa của giải pháp? Làm thế nào các kết quả dự kiến sẽ giải quyết/đáp ứng nhu cầu của khách hàng hoặc thị trường, hoặc những  vấn đề đang tồn tại? Nêu những điểm đặc biệt của dự án? Nêu những điểm mới lạ của dự án? Mô tả giá trị mong đợi của các kết quả nổi bật liên quan đến sự tiến bộ và tính mới của giải pháp. Làm thế nào để các giải pháp dự kiến tạo nên sự khác biệt với các đối thủ cạnh tranh? Làm thế nào để bạn xác định được mức độ thành công của dự án?

 

Xác định rõ phạm vi của dự án: nêu rõ những vấn đề liên quan và không liên quan đến dự án.

 

3.     Lợi ích và tầm ảnh hưởng

 

Lợi ích của các giải pháp mang lại cho khách hàng và người dùng cuối cùng là gì? Sự duy trì mô hình và những thước đo được đưa ra sẽ tác động như thế nào?

 

Mô tả những gì sẽ xảy ra sau khi dự án này. Liệu thành viên dự án có cam kết sẽ tiếp tục dự án với nguồn lực tài chính của họ sau này hay không. Nêu các dự đoán về doanh thu, chi phí và lợi nhuận (tính bền vững là gì); chỉ có thắt chặt doanh thu chi phí mới mang lại phát triển bền vững về lâu dài. Nêu ảnh hưởng của dự án đến việc làm; quốc tế hóa hoặc tính đổi mới của doanh nghiệp?

Dự án có tác động tích cực trong xã hội hay không?

Các kết quả mang lại có tác động trực tiếp hay gián tiếp đến môi trường không?

 

4.     Mức độ cạnh tranh:

 

Nêu những giải pháp khác về dịch vụ/sản phẩm sẽ canh tranh được với sản phẩm/kết quả của dự án? Làm thế nào để sản phẩm/kết quả đó đứng vững trước các đối tượng cạnh tranh khác?          

 

5.     Những mục tiêu kinh doanh

 

Xác định những mục tiêu kinh doanh, ví dụ: ảnh hưởng mong đợi của dự án đến doanh thu, xuất khẩu, việc làm, theo bảng dưới đây.

 

Mục dành cho đối tác Phần Lan (Vui lòng copy-paste bảng nếu cần bổ sung thêm nội dung về đối tác khác)

 

Tên công ty

Năm gia nhập thị trường

Năm thứ 2

Năm thứ 3

Năm thứ 4

 Năm mục tiêu

Năm

 

 

 

 

 

Doanh thu (EUR)

 

 

 

 

 

Xuất khảu (EUR)

 

 

 

 

 

Số nhân viên, số lượng công việc

 

 

 

 

 

Tầm nhìn kinh doanh dài hạn

 

Mục dành cho đối tác Việt Nam (Vui lòng copy-paste bảng nếu cần bổ sung thêm nội dung về đối tác khác)

 

Tên công ty

Năm gia nhập thị trường

Năm thứ 2

Năm thứ 3

Năm thứ 4

 Năm mục tiêu

Năm

 

 

 

 

 

Doanh thu (VND)

 

 

 

 

 

Xuất khảu (VND)

 

 

 

 

 

Số nhân viên, số lượng công việc

 

 

 

 

 

Tầm nhìn kinh doanh dài hạn

 

 

 

Mục dành cho đơn vị tại nước thứ 3 (Vui lòng copy-paste bảng nếu cần bổ sung thêm nội dung về đối tác khác)

 

Tên công ty

Năm gia nhập thị trường

Năm thứ 2

Năm thứ 3

Năm thứ 4

 Năm mục tiêu

Năm

 

 

 

 

 

Doanh thu (EUR)

 

 

 

 

 

Xuất khảu (EUR)

 

 

 

 

 

Số nhân viên, số lượng công việc

 

 

 

 

 

Tầm nhìn kinh doanh dài hạn

 

 

 

6.     Thực hiện dự án; thành phẩm công nghệ, sự kiện quan trọng, các giai đoạn công việc

 

Mô tả quy trình thực hiện và cấu trúc của dự án

 

Xác định giai đoạn dự án, mô-đun công việc hoặc gói công việc, các tiểu dự án hoặc các bộ phận của dự án, vv Ngoài ra, phân công các bên chịu trách nhiệm cho mỗi thực thể được xác định.

 

Lưu trữ kết quả, ví dụ:  công nghệ hoặc các loại thành phẩm, của từng công việc. Xác định các điểm kiểm soát và mốc quan trọng, trên cơ sở đó thì tiến độ của dự án có thể vận hành theo sau và đưa ra các quyết định liên quan đến thực hiện dự án.

 

Biểu mẫu được đưa ra trong bảng dưới đây. Xin lưu ý rằng mốc / giai đoạn nêu dưới đây chỉ mang tính sơ lược. Nếu dự án của bạn có mốc quan trọng khác hoặc giai đoạn bổ sung, xin vui lòng mô tả sao cho phù hợp với nội dung của bạn.

 

Milestones and deliverables

Gia đoạn/nhiệm vụ của Dự án

Mô tả giai đoạn/nhiệm vụ

Giai đoạn quan trọng

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Tương đương toàn thời gian nỗ lực (FTE’s)

Thành phẩm

Bên chịu trách nhiệm

e.g. Phase 1 – Nghieen cứu và phát triển công nghệ

 

 

 

 

 

 

 

 

Task 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Task 2…n

 

 

 

 

 

 

 

e.g. Phase 2 – Hợp thức hóa và tích hợp công nghệ

 

 

 

 

 

 

 

 

Task 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Task 2…n

 

 

 

 

 

 

 

e.g. Phase 3 - Thử nghiệm / chạy thử nghiệm / Trình diễn / mẫu thử nghiệm / tiền-thương mại hóa  (áp dụng đối với dự án của bạn)

 

 

 

 

 

 

 

 

Task 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Task2…n

 

 

 

 

 

 

 

Phase 4 –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Task 1…n

 

 

 

 

 

 

 

 

7.     Thời gian biểu

 

Xây dựng mô tả tiến độ dự án. Chỉ định thời gian kiểm tra. Lịch trình cũng nên thể hiện sự phụ thuộc giữa các nhiệm vụ.Thiết lập một lịch trình thực tế cho dự án và thêm đủ số mốc kiểm tra để đảm bảo tiến độ của dự án phù hợp với mục tiêu.

 

8.     Nguồn lực, cộng tác và liên doanh

 

Mô tả các nhóm dự án: làm thế nào để tổ chức các nhóm dự án và công việc, chuyên môn và vai trò của mỗi bên và nhân lực trong dự án. Mạng lưới hợp tác trong nước và quốc tế: làm thế để bổ sung cho giám định chuyên môn, làm thế nào để thương mại hóa các kết quả. Liệt kê thành viên của đội ngũ quản lý hoặc hỗ trợ của dự án. Mô tả chi tiết quan hệ đối tác toàn cầu và sự tin tưởng và cam kết giữa các bên để đạt được mục tiêu chung.

 

Nội dung mô tả chi tiết hợp tác Phần Lan-Việt Nam:

- Mô tả của các đối tác và các thành viên trong nhóm và năng lực cốt lõi của họ

- Kế hoạch quản lý

- Trách nhiệm của các đối tác

- Phân phối công việc và phương pháp thực hiện

- Giá trị mong đợi cho từng thành viên

- Hợp đồng liên doanh (xem hướng dẫn riêng biệt bên dưới).

- Thiết bị, vật liệu, vv cần thiết để hoàn thành công việc

- Thiết bị, vật liệu, vv cần thiết để hoàn thành công việc

 

9.     Khối lượng công việc và chi phí

 

Xác định chi phí theo bảng. Nêu rõ khối lượng công việc và chi phí của từng gói công việc hoặc các mục của dự án. Biểu thị khối lượng công việc của mỗi người theo tháng.

 

Biểu thị 1 cách hợp lý chi phí trong tổng số của Phần Lan và Việt Nam và phân tách của từng tổ chức. Các chi phí của các ứng viên Phần Lan phải có đủ điều kiện theo hướng dẫn của Tekes, và các chi phí Việt Nam phải có đủ điều kiện theo hướng dẫn của Bộ KHCN và các cơ quan tài trợ Việt khác có thể có. Ngân sách dự án có thể bao gồm chi phí hợp lý cho việc đi lại giữa Phần Lan và Việt Nam để đảm bảo mang lại sự hợp tác hiệu quả.

 

Cung cấp bảng tóm tắt bao gồm những thông tin sau (tất cả các ứng viên tham gia cần nêu rõ tên tổ chức mà ứng viên muốn nhận tài trợ, để trống trong trường hợp không đăng ký đơn vị tài trợ):

 

Tên công ty

Quốc tịch

Tổng ngân sách của công ty trong dự án

Tài trợ từ Tekes (EUR)

Tài trợ từ NATIF (VND)

Tài trợ từ (specify below)

Tài trợ từ (specify below)

Tài trợ từ (specify below)

FINANCIER

 

 

Tekes

NATIF

NN

NN

NN

CURRENCY

 

 

EUR

VND

NN

NN

NN

NN

Finland

 

 

 

 

 

 

NN

Finland

 

 

 

 

 

 

TotalFinland

 

 

 

 

 

 

 

NN

Vietnam

 

 

 

 

 

 

NN

Vietnam

 

 

 

 

 

 

Total Vietnam

 

 

 

 

 

 

 

NN

Specify

 

 

 

 

 

 

NN

Specify

 

 

 

 

 

 

Total third countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tóm tắt tài chính Bảng 1- Áp dụng cho các đối tác tham gia dự án đến từ Việt Nam

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Tên tổ chức

Số đăng ký của Công ty/ Viện nghiên cứu

Loại tổ chức/ doanh nghiệp

Mã bưu điện

Đóng góp cho dự án của từng đơn vị

 (VND)

Kinh phí hỗ trợ từ NATIF (nếu có)

(VND)

Kinh phí hỗ trợ từ các đơn vị tài trợ khác

 (VND)

Tổng

(VND)

Đơn vị đứng đầu dự án Việt Nam

     

     

 

     

0

0

0

0

Đối tác 1

     

     

 

     

0

0

0

0

Đối tác  2

     

     

 

     

0

0

0

0

Đối tác   3

     

     

 

     

0

0

0

0

Đối tác   4

     

     

 

     

0

0

0

0

Đối tác   5

     

     

 

     

0

0

0

0

Đối tác   6

     

     

 

     

0

0

0

0

Đối tác   7

     

     

 

     

0

0

0

0

Đối tác   8

     

     

 

     

0

0

0

0

Đối tác   9

     

     

 

     

0

0

0

0

Đối tác 10

     

     

 

     

0

0

0

0

 

Tổng (VND)

0

0

0

0

 

 

 

Tóm tắt tài chính Bảng 1- Áp dụng cho các đối tác tham gia dự án đến từ Phần Lan

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Tên tổ chức

Số đăng ký của Công ty/ Viện nghiên cứu

Loại tổ chức/ doanh nghiệp

Mã bưu điện

Đóng góp cho dự án của từng đơn vị

 (€)

Kinh phí hỗ trợ từ Tekes

 (€)

Kinh phí hỗ trợ từ các đơn vị tài trợ khác

 (€)

Tổng

 (€)

Đơn vị đứng đầu dự án Phần Lan

     

     

 

     

0

0

0

0

Đối tác 1

     

     

 

     

0

0

0

0

Đối tác  2

     

     

 

     

0

0

0

0

Đối tác   3

     

     

 

     

0

0

0

0

Đối tác   4

     

     

 

     

0

0

0

0

Đối tác   5

     

     

 

     

0

0

0

0

Đối tác   6

     

     

 

     

0

0

0

0

Đối tác   7

     

     

 

     

0

0

0

0

Đối tác   8

     

     

 

     

0

0

0

0

Đối tác   9

     

     

 

     

0

0

0

0

Đối tác 10

     

     

 

     

0

0

0

0

 

Tổng ()

0

0

0

0

 

 

 

10.  Khả năng phụ thuộc giữa các dự án

 

Xem xét mà các dự án, biện pháp hoặc quyết định khác có liên quan đến dự án. Liệu có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với các cơ quan khác có hỗ trợ bất kỳ cho sự phát triển đổi mới hay không? Những tác động mà họ có thể có dự án này? Làm thế nào để quản lý đơn vị phụ thuộc?

Mô tả mối quan hệ của dự án với các dự án, quyết định hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án hoặc sử dụng các kết quả.

 

11.  Rủi ro và cách kiểm soát rủi ro

 

Mô tả các rủi ro của dự án cũng như các biện pháp được thực hiện để giảm xác suất và tác động của chúng. Rủi ro có liên quan đến ví dụ nguồn lực, phát triển công nghệ, dịch vụ hoặc thẩm quyền / kiến ​​thức, để thương mại hóa và đưa ra thị trường.

 

12.  IPR

 

Thực trạng bằng sáng chế, bao gồm nền tảng bằng sáng chế và tiềm năng cho các bằng sáng chế mới là gì? Mô tả tình hình sở hữu trí tuệ quốc tế trong lĩnh vực của dự án. Liệu các đối tác đã có IPR hỗ trợ việc thương mại hóa các kết quả mong đợi hay chưa?Liệu các đối tác có quyền tự do để hoạt động trong lĩnh vực của dự án? Bạn có mong muốn tạo rẩn phẩm sáng chế trong các dự án hay không? Mô tả các chiến lược sở hữu trí tuệ của dự án.

 

13.  Kế hoạch sử dụng / thương mại hóa

 

Làm sao các kết quả của dự án sẽ được thương mại hóa hoặc sử dụng trong bất phương thức nào? Điều gì là cần thiết sau khi dự án cho ra đời các kết quả được thương mại hóa? Lợi ích mang lại cho đối tác Phần Lan và Việt Nam từ dự án chung là như thế nào?

 

14.  Hiệp định

 

Các đối tác của dự án cần đồng ý trước về quyền sở hữu trí tuệ và vào chiến lược thương mại hóa các sản phẩm hoặc quy trình (Tuyên bố về Hợp tác là cần thiết).

 

15.  Tóm tắt các đề xuất dự án

 

Vui lòng cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn về nội dung và mục tiêu của dự án của bạn bao gồm đổi mới sáng tạo.

 

16.  Tóm tắt công khai các đề xuất dự án

 

Để tuân thủ các yêu cầu chương trình BEAM của Phần Lan, Tekes sẽ công bố bản tóm tắt của các ứng cử viên thành công. Ứng viên của Phần Lan và Việt Nam do đó phải xây dựng một bản tóm tắt chung của dự án.

Việc cung cấp tóm tắt như vậy là bắt buộc. Hãy đảm bảo rằng nó phù hợp cho hoạt động công bố công khai.

 

17.  Chứng từ phải nộp

 

Đề xuất dự án chung được gửi đến IPP2 qua địa chỉ email grant@ipp.vn.

 

Ứng cử viên gửi trực tiếp đơn xin tài trợ và giấy tờ cần thiết đến đơn vị tài trợ mà các ứng cử viên mong muốn nhận được tài trợ cho dự án chung theo phụ lục.

 

Tại Phần Lan, công ty Phần Lan tìm kiếm tài trợ từ Tekes trực tiếp đến Tekes:

1.     Đơn đăng ký (kế hoạch dự án của công ty) thông qua cổng thông tin trực tuyến của Tekes

2.     Báo cáo về tác động tới các nước đang phát triển

3.     Kế hoạch dự án nghiên cứu chung (như phụ lục)

 

Tại Phần Lan, công ty Phần Lan tìm kiếm tài trợ từ NATIF trực tiếp đến NATIF:

1.     Đơn xin cấp vốn từ NATIF

2.     Đính kèm theo chi tiết ngân sách được theo các quy tắc tài chính và các tiêu chí của Việt Nam đối với phần yêu cầu được tài trợ từ NATIF,

3.     Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm tài chính trước đó

4.     Kế hoạch dự án nghiên cứu chung (như phụ lục)

 

Những ứng viên tìm kiếm tài trợ từ những cơ quan tài trợ khác không phải Tekes hay NATIF  vui lòng gửi đơn và giấy tờ liên quan đến đơn vị mà ứng viên mong muốn nhận được tài trợ.

 

18.   Tuyên bố hợp tác và chứng nhận

 

Bằng việc ký kết kế hoạch dự án, chúng tôi khẳng định sự quan tâm và cam kết thực hiện sự hợp tác với sự đồng thuận và tham gia vào các thỏa thuận hợp tác.

Địa điểm / ngày / 2016

Thay mặt NN Ltd (tên công ty)

Những người tham gia ký kết dự án hợp tác này cần xác nhận rằng những thông tin cung cấp là chính xác tại thời điểm gửi. Các bên tham gia xác nhận ý định của họ để hợp tác trong dự án, với mục đích thực hiện các mục tiêu R & D / công nghệ và thành phẩm như quy định trong kế hoạch dự án chung..

 

Đơn vị đứng đầu dự án Việt Nam

Name and address of Organisation

 

 

 

Signature  (Authorized Signatory)

 

 

 

Name of Signatory

 

 

 

Designation of Signatory

 

 

 

 

Seal of Organisation

 

 

Place

 

 

Date

 

 

 

 

 

 

 

Vietnamese Project Partner (copy-paste aseparate table for each additional Vietnamese partner, if any)

Name and address of Organisation

 

 

 

Signature  (Authorized Signatory)

 

 

 

Name of Signatory

 

 

 

Designation of Signatory

 

 

 

 

Seal of Organisation

 

 

Place

 

 

Date

 

 

 

 

 

 

 

Finnish Project Lead

Name and address of Organisation

 

 

 

Signature  (Authorized Signatory)

 

 

 

Name of Signatory

 

 

 

Designation of Signatory

 

 

 

 

Seal of Organisation

 

 

Place

 

 

Date

 

 

 

 

 

 

 

Finnish Project Partner Number 2 (copy-paste a separate table for each additional Finnish partner, if any)

Name and address of Organisation

 

 

 

Signature  (Authorized Signatory)

 

 

 

Name of Signatory

 

 

 

Designation of Signatory

 

 

 

 

Seal of Organisation

 

 

Place

 

 

Date

 

 

 

 

 

 

 

Third Project Partner (copy-paste a separate table for each partner from third countries, if any)

Name and address of Organisation

 

 

 

Signature  (Authorized Signatory)

 

 

 

Name of Signatory

 

 

 

Designation of Signatory

 

 

 

 

Seal of Organisation

 

 

Place

 

 

Date

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 
Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
Địa chỉ: Số 39 Trần Hưng Đạo, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: +84-24-3943-7130/3943-7128 Fax: +84-24-3943-7130 - natif@most.gov.vn