Thông báo mới
chính phủ
Bộ KH&CN
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Thuyết minh dự án tiếng Việt (TEKES)
Về việc / trích yếu

THUYẾT MINH DỰ ÁN THUỘC QUỸ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

Ngày ban hành 15/10/2016
Loại văn bản / tài liệu Văn bản do Quỹ ban hành
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 9525 | Tải về : 447 Tải về
Nội dung chi tiết

                          Biểu B1.2a-TMDA

 

 

THUYẾT MINH DỰ ÁN THUỘC QUỸ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

 

 

I. THÔNG TIN CHUNG

1

Tên dự án

2

Mã số (được cấp khi hồ sơ trúng tuyển)

3

Loại hình nhiệm vụ

 

o Dự án tạo ra sản phẩm mới, dịch vụ mới

o Dự án nghiên cứu phát triển công nghệ mới, công nghệ tiên tiến

o Dự án sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới

o Dự án chuyển giao, đổi mới công nghệ để sản xuất sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm, sản phẩm quốc gia

4

Thời gian, địa điểm hoạt động của dự án

 

số tháng, từ …/2017 đến …/20…, tại …….

5

Kinh phí

 

Tổng kinh phí đầu tư:                                                                     triệu đồng

Cơ cấu kinh phí:

 • Do Quỹ hỗ trợ:                                                                             triệu đồng
 • Kinh phí tự có của đơn vị:                                                        triệu đồng
 • Nguồn khác:                                                                                triệu đồng

Hình thức đầu tư:

6

Tổ chức chủ trì dự án

 

Tên tổ chức:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                     Fax:

E-mail:                                                            Website:

Họ và tên thủ trưởng tổ chức:

Số tài khoản:

Kho bạc nhà nước, Ngân hàng:

7

Chủ nhiệm dự án

 

Họ và tên:                                                   

Ngày, tháng, năm sinh:

Học hàm, học vị:

Trình độ chuyên môn:

Điện thoại:                                                     E-mail:

Địa chỉ nhà riêng:

8

Các tổ chức phối hợp thực hiện dự án

 

TT

Tên tổ chức

Địa chỉ

Cơ quan chủ quản

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

 

 

 

9

Các cán bộ thực hiện dự án (gửi kèm tóm tắt hoạt động khoa học & công nghệ)

 

TT

Họ và tên,

học hàm học vị

Tổ chức công tác

Nội dung, công việc chính tham gia

Thời gian làm việc cho dự án

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

10

Luận giải sự cần thiết tiến hành dự án

 

 1. Nhận dạng vấn đề (hay nhu cầu) cần giải quyết:
 • Thực trạng sản xuất kinh doanh, sản phẩm, công nghệ liên quan đến dự án ở trong và ngoài nước?
 • Vì sao cần tiến hành dự án?: Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp được tạo ra trong dự án nhằm giải quyết vấn đề gì, nhu cầu gì của thị trường/ khách hàng? Phương pháp nhận dạng vấn đề cần giải quyết và mức độ chính xác?
  1. Giải pháp để giải quyết vấn đề đã được nhận dạng:
 • Giải pháp để giải quyết vấn đề là gì? Mô tả kết quả dự kiến của dự án (sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ, mô hình sản xuất kinh doanh) và khả năng thương mại hóa các sản phẩm này?
 • Đánh giá tính mới, tính sáng tạo, các ưu điểm vượt trội, mức độ tiên tiến, khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ hay mô hình sản xuất kinh doanh (kết quả của dự án)
 • Các kết quả của dự án đáp ứng nhu cầu của thị trường/ khách hàng ở mức độ nào?
 • Khả năng vươn tới thị trường ngoài nước?
  1. Định hướng phát triển của công ty:
 • Quy mô thị trường, đối tượng khách hàng sử dụng sản phẩm/ dịch vụ của Công ty?
 • Tiềm năng mở rộng thị trường, thị phần? Mục tiêu thị trường mà Công ty hướng tới?
 • Mục tiêu về doanh số kinh doanh (số liệu cụ thể cho các năm trước và sau dự án?)
  1. Lợi ích và tác động mà dự án có thể đem lại:
 • Lợi ích và tác động đối với sự phát triển của Công ty (doanh số kinh doanh, xuất khẩu, năng lực chuyên môn của cán bộ của công ty, năng lực cạnh tranh của sản phẩm/ dịch vụ, liên kết hợp tác, …)
 • Lợi ích dự án có thể đem lại cho khách hàng
 • Tác động đối với kinh tế, xã hội, môi trường: Giải quyết vấn đề công nghệ có tác động như thế nào đối với chất lượng sản phẩm và môi trường, …
  1. Tính khả thi, cạnh tranh và rủi ro
 • Phân tích tính khả thi của dự án (về công nghệ, năng lực thực hiện, kết quả dự kiến, …), điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ.
 • Đánh giá khả năng cạnh tranh của sản phẩm dự án với các sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh
 • Các rủi ro tiềm tàng của dự án.

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

11

Mục tiêu của dự án

 

Nêu rõ mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của dự án, trong đó mục tiêu cụ thể được định lượng và có các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật cần đạt được.

12

Nội dung và các hoạt động của dự án

 

Mô tả chi tiết các nội dung và hoạt động của dự án cần thực hiện để giải quyết vấn đề đặt ra kèm theo các nhu cầu về nhân lực, tài chính và nguyên vật liệu ...

- Nội dung 1:

+ Công việc 1:…

+ Công việc 2:…

+ …

- Nội dung 2:

+ Công việc 1:…

+ Công việc 2:…

+ …

-…      

13

Triển khai thực hiện dự án

 

13.1. Giải pháp huy động các nguồn lực để thực hiện dự án:

 • Nguồn vốn;
 • Nhân lực
 • Máy móc, trang thiết bị, hạ tầng, cơ sở vật chất

13.2. Phân kỳ dự án (giải trình các giai đoạn triển khai cụ thể).

13.3. Hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.

13.4. Thông tin truyền thông

13.5. Phương thức chuyển giao sản phẩm tạo ra từ dự án

13.6. Kế hoạch đảm bảo tính bền vững sau khi dự án kết thúc

14

Tiến độ thực hiện dự án

 

STT

Nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện

Kết quả phải đạt

Thời gian Thực hiện

Cá nhân, tổ chức thực hiện

Ghi chú

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

   
   
                           
 
Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
Địa chỉ: Số 39 Trần Hưng Đạo, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: +84-24-3943-7130/3943-7128 Fax: +84-24-3943-7130 - natif@most.gov.vn