Thông báo mới
chính phủ
Bộ KH&CN
Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Ban hành
1 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC

Hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa

31/08/2015 Tải về
2 97/2010/TT-BTC

Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

06/07/2010 Tải về
3 12/2008/QĐ-BKHCN

Quyết định về việc ban hành một sổ bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ

04/09/2008 Tải về
4 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN

Thông tư liên tịch Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

22/04/2015 Tải về
5 2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Nghị Định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ.

28/11/2000 Tải về
6 80/2006/QH11

Luật Chuyển giao Công nghệ

29/11/2006 Tải về
7 120/2014/TTLT-BTC-BKHCN

Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

25/08/2014 Tải về
 
Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
Địa chỉ: Số 39 Trần Hưng Đạo, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: +84-24-3943-7130/3943-7128 Fax: +84-24-3943-7130 - natif@most.gov.vn