Thông báo mới
chính phủ
Bộ KH&CN
Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Ban hành
1 B2.3-LLKH

Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ

27/01/2016 Tải về
2 B2.2-KHCN

Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ

28/01/2015 Tải về
3 B2.1-DDK

Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ

28/01/2015 Tải về
4 B1.2b-TMDU-UT

Thuyết minh dự án áp dụng cho nhóm nhiệm vụ ươm tạo công nghệ

28/01/2015 Tải về
5 B1.2a-TMDA

Thuyết minh dự án

28/01/2015 Tải về
6 B1.1-TMDT

Thuyết minh đề tài

28/01/2016 Tải về
7 A1.2-PDX-DT

Phiếu đề xuất áp dụng cho nhóm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng

28/01/2015 Tải về
8 A1.1-PDX

Phiếu đề xuất nhiệm vụ

28/01/2015 Tải về
 
Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
Địa chỉ: Số 39 Trần Hưng Đạo, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: +84-24-3943-7130/3943-7128 Fax: +84-24-3943-7130 - natif@most.gov.vn