Thông báo mới
chính phủ
Bộ KH&CN
Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Ban hành
1 Phụ lục QĐ 60/QĐ-NATIF-HĐQL ngày 22-12-2015

Phụ lục đi kèm QĐ 60/QĐ-NATIF-HĐQL ngày 22-12-2015 về việc Ban hành quy định tạm thời về tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

22/12/2015 Tải về
2 Quyết định 60/QĐ-NATIF-HĐQL

Ban hành quy định tạm thời về tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

22/12/2015 Tải về
3 Thuyết minh dự án chung (TEKES)

14/10/2016 Tải về
4 Dự toán kinh phí của doanh nghiệp Việt Nam (TEKES)

Dự toán kinh phí của doanh nghiệp Việt Nam (TEKES)

15/10/2016 Tải về
5 Thuyết minh dự án tiếng Việt (TEKES)

THUYẾT MINH DỰ ÁN THUỘC QUỸ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

15/10/2016 Tải về
6 Hướng dẫn xây dựng thuyết minh dự án (TEKES)

Hướng dẫn viết đề xuất dự án chung

14/10/2016 Tải về
7 Công bố mời nộp hồ sơ (TEKES)

Tài trợ Việt Nam – Phần Lan cho sáng tạo kinh doanh toàn cầu

15/10/2016 Tải về
8 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC

Thông tư liên tịch Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

30/12/2015 Tải về
9 05/QĐ-NATIF

Ban hành Quy định xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

04/01/2015 Tải về
10 06/2014/TT-BKHCN

Thông tư Quy định nguyên tắc, tiêu chí xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

25/04/2014 Tải về
11 1051/QĐ-TTg

Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.

03/07/2013 Tải về
12 1342/QĐ-TTg

Quyết định về việc thành lập Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

05/08/2011 Tải về
 
Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
Địa chỉ: Số 39 Trần Hưng Đạo, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: +84-24-3943-7130/3943-7128 Fax: +84-24-3943-7130 - natif@most.gov.vn