Thông báo mới
chính phủ
Bộ KH&CN
Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Ban hành
1 Phụ lục QĐ 60/QĐ-NATIF-HĐQL ngày 22-12-2015

Phụ lục đi kèm QĐ 60/QĐ-NATIF-HĐQL ngày 22-12-2015 về việc Ban hành quy định tạm thời về tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

22/12/2015 Tải về
2 Quyết định 60/QĐ-NATIF-HĐQL

Ban hành quy định tạm thời về tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

22/12/2015 Tải về
3 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC

Thông tư liên tịch Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

30/12/2015 Tải về
4 05/QĐ-NATIF

Ban hành Quy định xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

04/01/2015 Tải về
5 06/2014/TT-BKHCN

Thông tư Quy định nguyên tắc, tiêu chí xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

25/04/2014 Tải về
6 1051/QĐ-TTg

Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.

03/07/2013 Tải về
7 1342/QĐ-TTg

Quyết định về việc thành lập Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

05/08/2011 Tải về
 
Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
Địa chỉ: Số 39 Trần Hưng Đạo, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: +84-24-3943-7130/3943-7128 Fax: +84-24-3943-7130 - natif@most.gov.vn