Bảo lãnh vốn vay

Thứ tư - 27/01/2016 23:17     In

Quỹ hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh vốn vay, bao gồm: Chuyển giao công nghệ được khuyến khích chuyển giao (gồm cả chuyển giao công nghệ tại Việt Nam và từ nước ngoài vào Việt Nam) theo Điều 9 của Luật Chuyển giao công nghệ; ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp khoa học và công nghệ; chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Các bài viết khác

 
Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
Địa chỉ: Số 39 Trần Hưng Đạo, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: +84-24-3943-7130/3943-7128 Fax: +84-24-3943-7130 - natif@most.gov.vn