Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ làm việc với Cơ quan Điều hành Quỹ

Thứ năm - 06/04/2017 17:16     In

Sáng ngày 07/4/2017, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, Thứ trưởng Trần Văn Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (HĐQLQ) đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Cơ quan Điều hành Quỹ (CQĐHQ) gồm Ban Giám đốc và các trưởng, phó phòng các đơn vị. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Bình - Giám đốc CQĐHQ đã báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ kể từ khi chính thức ra mắt. Báo cáo tóm tắt các nhiệm vụ chính về công tác tổ chức cán bộ, công tác chuyên môn nghiệp vụ để thúc đẩy việc hỗ trợ, tài trợ các doanh nghiệp, cũng như các hoạt động tăng cường các hoạt động bộ máy của Quỹ. Báo cáo cũng đã trình bày những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tìm kiếm, xét chọn và thẩm định các nhiệm vụ, đồng thời đưa ra một số giải pháp khắc phục. Ban Giám đốc đã đề xuất, kiến nghị với Chủ tịch HĐQLQ để có thể triển khai kịp thời và hiệu quả hơn nữa việc tài trợ đề tài, dự án cũng như hoàn thiện khung văn bản pháp lý cho nhiệm vụ hỗ trợ lãi suất vay, cho vay ưu đãi và bảo lãnh vốn vay trong năm 2017. Tiếp đó, các cán bộ chủ chốt của Quỹ đã nêu ra một số ý kiến và vướng mắc về vấn đề tài chính, kế hoạch, đặc biệt là hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình xét chọn nhiệm vụ đảm bảo về nội dung, chất lượng và tiến độ thời gian. Bên cạnh đó, vấn đề bổ sung nguồn nhân lực có kinh nghiệm cũng được nêu ra cho các đơn vị trong Quỹ trong thời gian trước mắt.

Đồng chí Trần Văn Tùng đã đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ Quỹ thời gian qua trong việc kiện toàn bộ máy sau khi được thành lập cũng như xây dựng các văn bản mới phù hợp với các hoạt động, chức năng của Quỹ. Chủ tịch HĐQLQ đề nghị trong thời gian tới Quỹ cần tập trung vào công tác kế hoạch, xây dựng hoàn thiện các văn bản pháp quy nhằm phục vụ các hoạt động tài trợ, hỗ trợ của Quỹ. Đồng thời cần đẩy nhanh tiến độ xét chọn các nhiệm vụ tham gia Quỹ để tăng cường hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ được hiệu quả.

Tác giả: TTPT

Nguồn: Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

Các bài viết khác

 
Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
Địa chỉ: Số 39 Trần Hưng Đạo, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: +84-24-3943-7130/3943-7128 Fax: +84-24-3943-7130 - natif@most.gov.vn