Kinh nghiệm của một số quỹ quốc tế trong hoạt động hỗ trợ đổi mới công nghệ

Thứ tư - 11/11/2015 16:42     In

Natif là tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vốn vay, bảo lãnh vay vốn, hỗ trợ vốn cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ.

 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe các chuyên gia giới thiệu về kinh nghiệm của Quỹ Innofund và Technofund (Maylaysia) trong hỗ trợ đổi mới, chuyển giao công nghệ của doanh nghiệp; mô hình tổ chức, hoạt động của Quỹ Tài chính công nghệ Hàn Quốc (Kotec) và khả năng áp dụng tại Việt Nam; các chương trình hỗ trợ tín dụng của Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia (Nafosted)... Hội thảo được tổ chức nhằm thảo luận và xin ý kiến của các chuyên gia trong việc tổ chức thực hiện một số nội dung của Natif như: cho vay vốn, bảo lãnh vốn vay, hỗ trợ lãi suất vốn vay, mô hình quản lý tín dụng...

Tin và ảnh: CT

Các bài viết khác

 
Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
Địa chỉ: Số 39 Trần Hưng Đạo, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: +84-24-3943-7130/3943-7128 Fax: +84-24-3943-7130 - natif@most.gov.vn