Mời Doanh nghiệp đề xuất dự án tham gia Chương trình đổi mới công nghệ Quốc gia

Thứ ba - 11/06/2013 17:26     In

Chương trình này đã được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt tại Quyết định số 677/QĐ-TTg  ngày 10 tháng 5 năm 2011 về việc phê duyệt chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020. Chương trình nhằm mục tiêu thực hiện lộ trình nâng cao năng lực công nghệ quốc gia. Nghiên cứu, làm chủ, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc sản xuất các sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm, sản phẩm quốc gia. Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới công nghệ. Cũng theo quyết định này của Thủ tướng , hình thành và đưa vào hoạt động Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia để tập trung đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa tìm kiếm, hoàn thiện, đổi mới và chuyển giao công nghệ.
 
   Bộ Khoa học và công nghệ cũng đã có thông tư số 03/2012/TT-BKHCN ngày 18 tháng 01 năm 2012 hướng dẫn chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020. Theo đó các đề án, dự án được xét chọn phải thuộc các nhiệm vụ của chương trình được quy định tại Điều 3 của Thông tư. Mục tiêu của đề án, dự án phải rõ ràng và được định lượng, phải có tác động tích cực tới việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, khu vực, ngành, lĩnh vực. Đề án, dự án phải có tính khả thi, trong đó tổ chức chủ trì đề án, dự án phải có năng lực hoặc huy động nguồn lực từ bên ngoài để đảm bảo được tài chính, quản lý, công nghệ, sở hữu trí tuệ, pháp lý và những yếu tố quan trọng khác cho việc triển khai thực hiện thành công đề án, dự án.

Các bài viết khác

 
Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
Địa chỉ: Số 39 Trần Hưng Đạo, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: +84-24-3943-7130/3943-7128 Fax: +84-24-3943-7130 - natif@most.gov.vn